Bossenbroek Fauna
Voor uw flora en fauna onderzoek


Onze diensten

Vleermuisonderzoek volgens het vleermuisprotocol 

Bij het vleermuisonderzoek komen wij ter plaatse. Het protocol heeft als doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de wet natuurbescherming. Onze inspanning is afhankelijk van de soort, het gebied en de conditie hiervan. Het onderzoek zal plaatsvinden in de ochtend bij zonsopkomst of in de avond bij zonsondergang. Er wordt een rapport opgemaakt en digitaal naar u toegezonden. 

Flora en fauna quickscan 
Bij deze quickscan leggen wij een veldbezoek af. Wij gaan voor u op zoek naar beschermde soorten en hun vaste rust- en verblijfplaatsen. Daarnaast doen wij een bureauonderzoek of u met Natura 2000, NNN  (Nederlands natuur netwerk) of de Wet natuurbescherming te maken heeft. Wij sturen onze bevindingen en aanbevelingen digitaal toe.  De eventuele vervolgonderzoeken die uit een flora en fauna quickscan komen bijvoorbeeld ( Huismus en Gierzwaluw ) worden van tevoren met u gedeeld en besproken. 

onderzoek naar kleine zoogdieren

Onze kennis ligt bij het in kaart brengen van de soorten en tellingen van kleine zoogdieren zoals:

1: wezel
2: h
ermelijn 
3: das 
4: otter 
5: bever 
6: muizen

Wij brengen deze soorten in kaart doormiddel van life-traps ( levend vangende muizenvallen ), camera vallen in de vorm van een mostela ( kist met camera ) en zo gehete wildcamera's. Deze wildcamera's zullen dan op de juiste locaties worden aangebracht doormiddel van een sporenonderzoek in het veld. Daarbij zal er gekeken worden naar andere sporen zoals haar in het prikkeldraad, vraat, graaf, krabsporen en uitwerpselen. Vervolgens zal er gezocht worden naar uilenballen en verkeersslachtoffers.


 Twijfelt u welk onderzoek bij uw situatie past? Neem dan nu vrijblijvend contact op!